Ontwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam
Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius
Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden
SenterNovem


Inhoud presentatie

Doel en achtergrond criteria
Type en opbouw criteria
Ontwikkeling van criteria (werkwijze)
Voorbeelden
Stand van zaken productgroepen

Overheden integreren duurzaamheid (People, Planet, Profit) in de eigen bedrijfsvoering.

Wat is duurzaam inkopen?
Het toepassen van milieu- en sociale aspecten
in alle fasen van het inkoopproces
zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van producten, diensten of werken die aan deze aspecten voldoen.→ Triple P: People, Planet en Profit > bovenwettelijk
→ Duurzaamheid als zwaarwegend criterium > resultaat!
Doel en achtergrond criteria
Doel:
Stimuleren van duurzame productie
Bijdrage aan betere wereld (niet afwentelen op het hier en nu, daar en later)

Achtergrond:
Gezamenlijke set van eisen bepalen de hoogte van de duurzaamheidslat
Bovenwettelijk
Voldoende ambitieus
Maar ook realistisch
Leiden tot een acceptabele aanbesteding (met voldoende aanbieders)
Uitgangspunt voor monitoring in 2008 en 2010

Criteria-ontwikkeling:
verantwoordelijkheid van VROM
SenterNovem voert uit in opdracht van VROM


Overgang van oud naar nieuw

Resultaat staat centraal
Wens tot meer eenduidigheid in de duurzaamheidslat
Inhoudelijke actualisatie
Minder eisen / wensen
Vergroten van de praktische toepasbaarheid

Ontwikkelen van criteria duurzaam inkopen
Protocol : aanpak op hoofdlijnen
Duurzaamheidverkenning incl. marktverkenning, conceptcriteria, consultatie, aanpassing, besluitvorming

Consultatie
Mogelijkheden voor commentaar en suggesties op concept criteria via consultatieronde (via internet) voor iedereen

Rol branches en NGO’s bij criteria ontwikkeling
Tot nu toe voornamelijk via consultatieronde
Voor de komende productgroepen wordt meer contact gezocht met branches en NGO’s om input te leveren (o.a. betrokkenheid van MVO-NL)

Opbouw criteria (1)
Niveau 1 Eisen en Wensen (perspectief overheid)
Niveau 2 Toelichting (per eis en wens)
Niveau 3 Basisdocument (alle relevante informatie)

www.SenterNovem.nl/duurzaaminkopen
Opbouw criteria (2)

Milieuaspecten (grondstoffen, productie, gebruik, afvalstadium)

Sociale aspecten
Internationale fundamentele arbeidsnormen (4 ILO)
Lokale sociale aspecten (bijv. inzet van kwetsbare groepen)
Productspecifieke onderwerpen ( bijv. gezondheid bij catering, binnenmilieu bij bouw)

Format voor criteria
‘Duurzaamheidslat’ met eisen
Wensen voor wie verder wil
Daarnaast: bestekteksten en basisinformatie
Informatie over concrete toepassing van criteria in aanbestedingen
Leertraject !


Voorbeeld: kantoormeubilair
Eisen: de duurzaamheidslat
Voldoen aan (deel van de) eisen uit Nordic Swan label of gelijkwaardig
Eis rond het demonteren van meubelen, ter stimulering van recycling van materiaal
Eis rond hergebruik van meubilair dat elders al eerder is gebruikt
Sociale criteria: relevant en daarom op termijn toe te voegen
Wensen
Gebruik PUR en latexschuim als vulling conform eisen specifieke labels of gelijkwaardig
Gebruik textiel conform eisen specifieke labels of gelijkwaardig
Hout dat is verwerkt in nieuw kantoormeubilair is afkomstig uit duurzaam beheerde bossenVoorbeeld: kantoorapparatuur
Eisen: de duurzaamheidslat
Voldoet aan de eisen van Energy Star (1 april 2007*) voor kantoorapparatuur (zie website) of gelijkwaardig
Print-, kopieer- en multifunctionele apparatuur zijn geschikt voor automatisch dubbelzijdig kopiren en/of printen
Sociale criteria: relevant en daarom op termijn toe te voegen
Wensen: geen
* Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment


Voorbeeld: schoonmaak
Eisen: de duurzaamheidslat
Gebruik van microvezeldoekjes, doseersystemen, navulbare flacons. Verder gebruik droge methode voor linoleumvloeren
Minimaal 25% totale volume gebruikte schoonmaakmiddelen voldoet aan laatst geldende versie van eisen van minimaal Europees Ecolabel of Nordic Swan of gelijkwaardig
Kwaliteitssysteem tbv milieubeheer, ISO 14001 of gelijkwaardig
Opleiding personeel met aandacht voor minimale milieubelasting

Wensen:
dierproefvrije schoonmaakmiddelen, sociale criteria, vervoersplan medewerkers, > 25% Ecolabel of Nordic Swan


Criteriaontwikkeling: de stand van zaken (vervolg)
Route verder naar 2010
Komende jaren opdoen van kennis en ervaringen

3 – jaarlijks worden de criteria geactualiseerd

Eind 2008: vervolg-meting
Eind 2010: doelstelling behaald?!

In de tussentijd horen wij graag van uw ervaringen!Beveiliging
Bouw (rest)
GWW (rest)
Hulpverlening
Opleidingen
Parkeren
Software & Telefonie
Welzijn
Adviesdiensten
Afval & reiniging
Bouw (deels)
GWW (deels)
Kantoorartikelen
Reis en verblijf
Openbaar vervoer
Drukwerk
Bedrijfskleding
Papier
Transport
Verhardingen
Verlichting (openb.)

Sociale criteria – operationaliseren
Catering
Energie
Computers
Kantoormeubilair
Kantoorapparatuur
Tonercartridges
( samen reproductie app.)
SchoonmaakSociale criteria – kader
2008
2007 gereed
Zomer gereed
Nu gereedOntwikkeling criteria voor duurzaam inkopen 24 mei 2007, Amsterdam
Rolinde Oosterheert / Henk Hortensius
Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden
SenterNovem


Inhoud presentatie

Doel en achtergrond criteria
Type en opbouw criteria
Ontwikkeling van criteria (werkwijze)
Voorbeelden
Stand van zaken productgroepen

Overheden integreren duurzaamheid (People, Planet, Profit) in de eigen bedrijfsvoering.

Wat is duurzaam inkopen?
Het toepassen van milieu- en sociale aspecten
in alle fasen van het inkoopproces
zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van producten, diensten of werken die aan deze aspecten voldoen.→ Triple P: People, Planet en Profit > bovenwettelijk
→ Duurzaamheid als zwaarwegend criterium > resultaat!
Doel en achtergrond criteria
Doel:
Stimuleren van duurzame productie
Bijdrage aan betere wereld (niet afwentelen op het hier en nu, daar en later)

Achtergrond:
Gezamenlijke set van eisen bepalen de hoogte van de duurzaamheidslat
Bovenwettelijk
Voldoende ambitieus
Maar ook realistisch
Leiden tot een acceptabele aanbesteding (met voldoende aanbieders)
Uitgangspunt voor monitoring in 2008 en 2010

Criteria-ontwikkeling:
verantwoordelijkheid van VROM
SenterNovem voert uit in opdracht van VROM


Overgang van oud naar nieuw

Resultaat staat centraal
Wens tot meer eenduidigheid in de duurzaamheidslat
Inhoudelijke actualisatie
Minder eisen / wensen
Vergroten van de praktische toepasbaarheid

Ontwikkelen van criteria duurzaam inkopen
Protocol : aanpak op hoofdlijnen
Duurzaamheidverkenning incl. marktverkenning, conceptcriteria, consultatie, aanpassing, besluitvorming

Consultatie
Mogelijkheden voor commentaar en suggesties op concept criteria via consultatieronde (via internet) voor iedereen

Rol branches en NGO’s bij criteria ontwikkeling
Tot nu toe voornamelijk via consultatieronde
Voor de komende productgroepen wordt meer contact gezocht met branches en NGO’s om input te leveren (o.a. betrokkenheid van MVO-NL)

Opbouw criteria (1)
Niveau 1 Eisen en Wensen (perspectief overheid)
Niveau 2 Toelichting (per eis en wens)
Niveau 3 Basisdocument (alle relevante informatie)

www.SenterNovem.nl/duurzaaminkopen
Opbouw criteria (2)

Milieuaspecten (grondstoffen, productie, gebruik, afvalstadium)

Sociale aspecten
Internationale fundamentele arbeidsnormen (4 ILO)
Lokale sociale aspecten (bijv. inzet van kwetsbare groepen)
Productspecifieke onderwerpen ( bijv. gezondheid bij catering, binnenmilieu bij bouw)

Format voor criteria
‘Duurzaamheidslat’ met eisen
Wensen voor wie verder wil
Daarnaast: bestekteksten en basisinformatie
Informatie over concrete toepassing van criteria in aanbestedingen
Leertraject !


Voorbeeld: kantoorapparatuur
Eisen: de duurzaamheidslat
Voldoet aan de eisen van Energy Star (1 april 2007*) voor kantoorapparatuur (zie website) of gelijkwaardig
Print-, kopieer- en multifunctionele apparatuur zijn geschikt voor automatisch dubbelzijdig kopiren en/of printen
Sociale criteria: relevant en daarom op termijn toe te voegen
Wensen: geen
* Energy Star Program Requirements for Imaging Equipment


Voorbeeld: schoonmaak
Eisen: de duurzaamheidslat
Gebruik van microvezeldoekjes, doseersystemen, navulbare flacons. Verder gebruik droge methode voor linoleumvloeren
Minimaal 25% totale volume gebruikte schoonmaakmiddelen voldoet aan laatst geldende versie van eisen van minimaal Europees Ecolabel of Nordic Swan of gelijkwaardig
Kwaliteitssysteem tbv milieubeheer, ISO 14001 of gelijkwaardig
Opleiding personeel met aandacht voor minimale milieubelasting

Wensen:
dierproefvrije schoonmaakmiddelen, sociale criteria, vervoersplan medewerkers, > 25% Ecolabel of Nordic Swan


Criteriaontwikkeling: de stand van zaken (vervolg)
Route verder naar 2010
Komende jaren opdoen van kennis en ervaringen

3 – jaarlijks worden de criteria geactualiseerd

Eind 2008: vervolg-meting
Eind 2010: doelstelling behaald?!

In de tussentijd horen wij graag van uw ervaringen!
Beveiliging
Bouw (rest)
GWW (rest)
Hulpverlening
Opleidingen
Parkeren
Software & Telefonie
Welzijn
Adviesdiensten
Afval & reiniging
Bouw (deels)
GWW (deels)
Kantoorartikelen
Reis en verblijf
Openbaar vervoer
Drukwerk
Bedrijfskleding
Papier
Transport
Verhardingen
Verlichting (openb.)

Sociale criteria – operationaliseren
Catering
Energie
Computers
Kantoormeubilair
Kantoorapparatuur
Tonercartridges
( samen reproductie app.)
Schoonmaak


Sociale criteria – kader
2008
2007 gereed
Zomer gereed
Nu gereed